Semināri

Moreno institūts Latvijā piedāvā semināru ciklu

1Aktīvās darbības metodes, darbam ar grupu

(60. ak. stundas)

Mērķauditorija: dažādu nozaru speciālisti, kuriem profesionālais darbs ir saistīts ar grupu nodarbību vadīšanu, darbu ar grupām, risinot dažāda rakstura situācijas.

Mērķis: sniegt informāciju par grupas dažādiem procesiem, kuri var ietekmēt grupas produktivitāti. Iepazīstināt ar dažādām aktīvās darbības metodēm, lai veicinātu grupu darbu produktivitāti.

Tēmas:

Grupu raksturīgākie tipi

Grupas robežas un ētika

Grupas normas un kultūra

Grupas mīti un stāsti

Grupas attīstības dinamika

Pielietojamās aktīvās metodes katrā grupas attīstības pakāpē (gan bērniem, pusaudžiem, gan pieaugušajiem)

Grupas vadītāja personība un tās loma grupas attīstības procesā

Veids: praktiskā tipa nodarbības ar teorijas atbalstu. Darbā tiks izmantotas arī psihodrāmas tehnikas.

Apmācības vadīs: Jolanta Baltiņa Mg.psych, psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas speciāliste

Apmācības notiks:  pēc grupas nokomplektēšanas

Kur notiks: Lāčplēša ielā 43/45-5, Rīgā

Apmaksa: 270 Eur (t.sk.PVN, izdales materiāli un kafijas pauzes).
Pieteikties un/vai jautāt: moreno.instituts@gmail.com

Apliecinājums: Par visu kursa apmeklējumu dalībnieki saņems Moreno institūta Latvijā apliecinājumu par dalību apmācība.