Izglītība

gramViena no manām interesēm jau kopš agras bērnības ir izzināt pasauli. Gan praktiski, gan teorētiski. Tad nu jau kopš skolas laikiem esmu sevi pilnveidojusi un bagātinājusi un turpinu to darīt arī šobrīd. Šeit nedaudz atspoguļošu akadēmiskos un profesionālos sasniegumus izglītības jomā:

2002. gadā Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolā iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā;

2003.gadā Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolā iegūta psiholoģijas skolotāja kvalifikācija

2009.gadā Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolā iegūts profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un kvalifikācija – psihologs;

2010. gadā Moreno Institūtā Latvijā iegūta psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapeita kvalifikācija;

2014. gadā Moreno Institūtā Latvijā iegūta psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapeita skolotāja un supervīzora kvalifikācija.

Papildus esmu pilnveidojusi sevi dažādos kvalifikācijas celšanas un pilnveidošanas kursos, semināros un starptautiskās konferencēs.