Psiholoģija

Psiholoģija (grieķu: ψυχή, psychē — ‘dvēsele’ + λόγος, logos — ‘jēdziens, mācība’) ir mācība, kas pievēršas psihisko parādību pētīšanai un zināšanu izmantošanai, lai veicinātu cilvēku spēju attīstību un apmierinātību ar dzīvi.

Tā ir zinātne, kas cenšas izpētīt cilvēka psiholoģisko pasauli, lai palīdzētu viņam uzlabot savas dzīves kvalitāti.