Darba pieredze

darbsSavu darba pieredzi varu iedalīt trīs kategorijās: skolotājs-pasniedzējs, psihologs un psihoterapeits. Visās šajās nozarēs esmu darbojusies un turpinu to darīt, jo visas tās ir man tuvas un varētu tās nosaukt par maniem vaļaspriekiem.
Savas profesionālās darba gaitas sāku kā skolotāja. Strādāju profesionālā vidusskolā ar jauniešiem. Tad man dzīvē radās iespēja sadarboties ar vairākiem mācību centriem (Mācību komercfirma, Alternatīva, Akcents, mācību firma ABC, mācību firma Dialogs AB, mācību firma BVK u.c.) un tajos realizēju sevi kā pieaugušo mācībspēku. Sava veida kulmināciju pedagoģiskajā praksē varu minēt darbu Biznesa augstskolā Turība, kur vadīju lekcijas studentiem un koledžas audzēkņiem.
Kad biju sevī gana daudz uzkrājusi zināšanas un pietiekami daudz izpētījusi sevi, uzsāku strādāt kā psiholoģe. Darbu sāku, ja tā var teikt, no grūtākās puses (darba tikumu apguvu jau bērnībā un par to sirds mīļš paldies maniem vecākiem) – strādāju atbalsta centrā bērniem un ģimenēm “Sirdsgaisma” – grūtākā puse, jo emocionāli smagi ir redzēt bērnus, kuriem vari dot savu sirds gaismu tik cik atļauj likums un amata apraksts, taču labi apzinies, ka ar to ir par maz, lai šī gaisma iesakņotos skumjajā bērna dvēselītē uz visiem laikiem. Tālāk mans psihologa darba ceļš turpinājās izglītības sistēmā – strādāju Salaspils 1.vidusskolā – skolas psihologs. Ļoti atbildīgs darbs – palīdzēt tiem bērniem attīstīties, kuriem nepieciešama palīdzība; palīdzēt izprast sevi un pārvarēt emocionālas grūtības, iemācīties risināt savstarpējus konfliktus, palīdzēt saprasties ar skolotājiem un skolotājiem saprasties ar skolēniem un vēl atbalstīt skolotājus grūtākos brīžos. Interesants un dinamisks darbs.
Kad biju atradusi savu psihoterapijas virzienu un tajā iedziļinājusies tik daudz, lai varētu to sākt pielietot profesionāli, tad uzsāku savu privātpraksi, jo Latvijā nav nemaz tik daudz iespējas kādā valsts vai privātā organizācijā strādāt šajā profesijā. Tātad iesāku savā privātpraksē, vēlāk turpināju strādāt kā psihoterapeite Jelgavas poliklīnikā.

Šobrīd turpinu strādāt skolā kā skolotājā, savā privātpraksē īstenoju sevi kā psihologu un psihoterapeitu, ka arī sadarbojoties ar vairākiem mācību centriem piedāvāju seminārus un kursus pieaugušajiem izglītoties un pilnveidoties gribētājiem.