Viens nav cīnītājs

jeb

1Aktīvās darbības metodes, darbam ar grupu

Mērķauditorija: dažādu nozaru speciālisti, kuriem profesionālais darbs ir saistīts ar grupu nodarbību vadīšanu, darbu ar grupām, risinot dažāda rakstura situācijas.

Mērķis: sniegt informāciju par grupas dažādiem procesiem, kuri var ietekmēt grupas produktivitāti. Iepazīstināt ar dažādām aktīvās darbības metodēm, lai veicinātu grupu darbu produktivitāti.

Tēmas:

  • Grupu raksturīgākie tipi
  • Grupas robežas un ētika
  • Grupas normas un kultūra
  • Grupas mīti un stāsti
  • Grupas attīstības dinamika
  • Pielietojamās aktīvās metodes katrā grupas attīstības pakāpē
  • Grupas vadītāja personība un tās loma grupas attīstības procesā

Veids: praktiskā tipa nodarbības ar teorijas atbalstu

Apmācības vadīs: Jolanta Baltiņa Mg.psych, psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas trenere

Apmācības notiks:  25.-26.03.;  08.-09.04.; 13.-14.05.

Katru sestdienu no plkst.10:00 – 18:00 un katru svētdienu no plkst.10:00 – 16:00

Kur notiks: Lāčplēša ielā 43/45-5, Rīgā

Apmaksa: 270 Eur (t.sk.PVN, izdales materiāli un kafijas pauzes). Iespējams maksāt par katru nedēļas nogali atsevišķi (90 Eur t.sk.PVN, izdales materiāli un kafijas pauzes).

Pieteikties un/vai jautāt: moreno.instituts@gmail.com

Apliecinājums: Par visu kursa apmeklējumu dalībnieki saņems Moreno institūta Latvijā apliecinājumu par dalību apmācībā.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Seminārs „Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos”

bvk(8 akadēmiskās stundas) Semināra cena vienam dalībniekam – EUR 20.00 (PVN netiek piemērots), ja grupā ir vismaz 20 dalībnieki. Semināra mērķis:   
• sniegt zināšanas par galvenajiem bērnu tiesību aizsardzības principiem, normatīvajiem aktiem, kas to regulē;
•  sniegt zināšanas par vardarbības veidiem;
• sniegt zināšanas par saskarsmes veidošanu ar bērniem.Semināra galvenās tēmas:1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā;

2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā;

3. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi;

4. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē;

5. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā;

6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu;

7. Nepilngadīgais kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Lektores (semināru vada viena lektore):

Ilze Jeļinska, praktizējoša juriste, advokāte, specializējusies bērnu un nepilngadīgo aizstāvības jautājumos.

Lilija Galle, praktizējoša juriste, specializējusies bērnu prettiesiskās aizvešanas lietās, uzturlīdzekļu piedziņas jautājumos, aizgādnības un aizgādības nodibināšanas lietās.

Jolanta Baltiņa, praktizējoša psiholoģe, psihoterapeite.

Ieva Pakse, sociālo zinātņu maģistre, ētikas, saskarsmes lektore.

Semināra programma ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”.

Pieteikties semināram varat elektroniski marita@universalservices.lv pa tālruni 67225211 vai 26784161 vai aizpildot pieteikumu mājas lapā www.macibuiestade.lv.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kultūras pasākumu plānošana un organizēšana

bvkPieaugušo neformālās izglītības programma
(48 akadēmiskās stundas)

Kursa sākums – 2017.gada 25.-26.februāris, plkst. 10.00 – 16.00.

Kursa cena 1 dalībniekam – EUR 310.00 (PVN netiek piemērots).

Izglītības programmas mērķis: nodrošināt praktisko zināšanu iegūšanu un pilnveidošanu kultūras pasākumu organizēšanā: kultūras menedžmentā, kultūras projektu vadībā, sabiedriskajās attiecībās, Eiropas kultūras politikā, publiskās runas mākslā.

Programma veidota tā lai attīstītu un pilnveidotu prasmes plānot un organizēt dažāda veida vietējā un starptautiskā līmeņa kultūras pasākumus, prezentēt pasākumus masu medijos, organizēt reklāmas kampaņas, veikt administratīvos pienākumus.

Galvenās tēmas:

1. Pasākumu veidi. Pasākumu mērogs.

2. Sadarbības partneri (dažādu kultūras nozaru starpā, starp kultūras organizācijām, starp sektoriem (NVO-valsts-pašvaldības- privātie), starptautiskā sadarbība).

3. Kultūras pasākuma pazīmes (noteikti rituāli, personīga saskarsme).

4. Pasākuma ideja (tradīcijas, pasūtījums, vieta un laiks, atbilstība organizācijas misijai, oriģinalitāte).

6. Pasākumu ietekmējošo faktoru analīze (politiskā vide, tiesiskā vide, ekonomiskā vide, kultūras vide, citi faktori.).

7. Ieinteresēto pušu analīze.

8. Pasākuma norises vietas, laika izvēle. Pasākumu plānošana. Risku novērtēšana kritēriji.

9. Programmas satura izstrāde, scenārijs. Prezentēšanas organizēšana.

10. Budžeta plānošana.

11. Pasākumu menedžmenta ētikas kodekss.

Kursa vadītāja – Jolanta Baltiņa,  Mg Psych, lektore, psihodrāmas psihoterapeite un supervizore. Praktiskais pielietojums – vairāk kā 15 gadus darbojos kā lektore, vadu lekcijas, nodarbības, praktiskos seminārus. Galvenās darbības jomas – saskarsme, darbs organizācijā, sevis pilnveidošana. Vairāk kā 15 gadus darbojos kā psiholoģe un vairāk kā 10 gadus darbojos kā psihodrāmas psihoterapeite, sniedzot individuālās konsultācijas, vadot psihoterapijas grupas un personības izaugsmes treniņus. Moto – viss kas notiek, notiek – tad, kad tam jānotiek un noteikti uz labu!

Pieteikties semināram varat elektroniski marita@universalservices.lv, pa tālruni 67225211 vai 26784161 vai aizpildot pieteikumu mājas lapā www.macibuiestade.lv.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Playback teātris no Igaunijas uz Latviju

play

Tartū institūta direktors viesosies Latvijā, Rīgā un četras dienas (11.-12.02. un 18.-19.03.) vadīs meistarklasi.

Tās ietvaros viņš auditoriju iepazīstinās ar Playback teātra vēsturi, metodēm un praktisko pielietojumu ikdienas un profesionālajā dzīvē. Meistarklasi vadīs angļu valodā. Tiks nodrošināts tulks.

Plašāka informācija: www.psihodrama.lv. Pieteikšanās: moreno.instituts@gmail.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Izglītības iespēja Psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā

mo
Ar šī gada 18.februāri ir iespēja apgūt Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas pamatus.
Vairāk par psihodrāmu var lasīt sadaļā Raksti. Plašāka informācija par izglītības iespējām sadaļā Pakalpojumi. Informācija par Moreno institūtu Latvijā ir pieejama www.psihodrama.lv.
Pieteikšanās: moreno.instituts@gmail.com
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jaunais gads!

jgKaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā,
Tu tomēr smaidi -
jaunais nāk.
Lai laimes daudz,
Lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!
/Knuts Skujenieks/


Vēlu jums sirds siltumu, dvēseles gaišumu un veselību Jaunajā gadā! Jolanta
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Starptautisks psihodrāmas pasākums “Atvērtā skatuve”

pdŠis pasākums tiek organizēts kopš 2009.gada, un vienlaikus notiek vairāk kā 7 valstīs. Allaž tas tiek rīkots rudenī, kad cilvēkiem apzināti vai ne, taču rodas nepieciešamība izzināt pasauli sevī un apkārt sev, pasauli tās plašākajā un dziļākajā nozīmē. Atvērtās skatuves mērķis ir iepazīstināt ar psihodrāmu un padarīt to pieejamāku ikvienam. Ļaut piedzīvot un saprasts psihodrāmas efektivitāti – kā teiktu O.Vācietis – “pieskarties mākoņu maliņai”, lai sajustu mūžību. Arī šajā vakarā katrs var pieskarties, tik cik vēlas, psihodrāmai un sajust tās bagātību un dziļumu. Šoreiz to visu vēl papildināšu ar informāciju par izglītības iespējām Latvijā un pasaulē.

Ja Tev ir radusies interese, tad piesakies un nāc ciemos!

Tiekamies 20.oktobrī plkst.18:30 Lāčplēša ielā 43/45

Dalības maksa 5 Eur

Pasākumu vadīs Jolanta Baltiņa

Pieteikties var elektroniski: jolanta.baltina@gmail.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lai bagātīgs rudens!

index

Kolumbijā dzīvojošajiem uitoto indiāņiem ir mīts, ka pasaule radās sapnī, savukārt J.L. Moreno radītais psihoterapijas virziens – psihodrāma – cilvēkiem dod drosmi sapņot tālāk – tātad attīstīties. Lai bagātīgs rudens!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Baltijas Moreno dienas

Tuvojas aizraujošs pasākums Baltijas Moreno dienas. Tā ir psihodrāmas starptautiska konference. Katru otro gadu to rīko viena no Baltijas valstīm, šogad tas gods pie sevis uzņemt viesus ir Lietuvai. Konference notiks Kauņā. Ja gribi piedzīvot psihodrāmas daudzveidību, tad iesaku doties šajā nedēļas nogalē uz Kauņu. Es tur būšu! Plašāka informācija atrodama šeit: http://psichodrama.lt/en/moreno-days

baneris

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Iespēja pilnveidoties

333Aicinu pievienoties Psihodrāmas izglītības grupai! Tajā iegūsi daudz jauna sev gan personīgi gan profesionāli un pavērsi vairākas iespēju durvis nākotnei. Sīkāka info: http://personiba.lv/izglitibas-iespejas-psihodrama/

Posted in Uncategorized | Leave a comment